Image Alt

Asmens duomenų apsauga

  /  Asmens duomenų apsauga
Filmavimas ir fotografavimas muziejaus renginių metu

Filmavimas ir fotografavimas Palangos kurorto muziejuje (toliau – Muziejus) organizuojamų renginių metu yra vykdomas Muziejaus reprezentaciniais, veiklų viešinimo ir reklamos tikslais.

Asmens vaizdo duomenų (vaizdo įrašų ar fotografijų), surinktų Muziejaus organizuojamų renginių metu, valdytojas yra Muziejus.

Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) fotografijos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Muziejaus socialiniame tinklalapyje (Facebook), internetiniame tinklalapyje,  taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Jeigu dalyvaudamas renginyje Muziejaus lankytojas pastebi, kad yra filmuojamas (fotografuojamas) jam to nepageidaujant, jis turi teisę tai išreikšti jį fiksuojančiam asmeniui. Muziejaus lankytojo valia šiuo klausimu yra visada gerbiama (nebent fiksuojama informacija padeda atskleisti įstatymų pažeidimus).

Muziejaus lankytojui pageidaujant, jog jo atvaizdas būtų pašalintas iš Muziejaus valdomų komunikacijos kanalų (anksčiau minėtų Muziejaus socialinių tinklų ar internetinės svetainės), pirmiausia reikėtų kreiptis į Muziejų raštu ir prašyti vaizdą pašalinti.

Palangos kurorto muziejuje vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų apsauga

Palangos kurorto muziejus, juridinio asmens kodas 303156776, Birutės al. 34A, Palanga., tel. (8 460) 30576, el. p. info@kurortomuziejus.lt asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmens duomenų apsaugos tvarka

 

Palangos kurorto muziejaus apsaugos duomenų pareigūnas – UAB „Privacy Partners”. Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis el. paštugdpr@privacypartners.ltJei atvejis skubus, prašome skambinti visą parą veikiančiai Skubios pagalbos tarnybai tel: +370 5 254 8240.

Muziejus:
Ne sezono metu (10.01–04.30)
II–VI 10.00–19.00 val.
Sezono metu (05.01–09.30)
III–VII 10.00–19.00 val.
Administracija:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45 val.

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga