Image Alt

Veiklos sritys

  /  Veiklos sritys

Palangos kurorto muziejaus pagrindinis tikslas – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti ir eksponuoti Palangos miesto savivaldybės teritorijos kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.

Muziejaus tikslai:

* kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti, eksponuoti bei populiarinti Palangos kurorto istoriją ir kultūrą atspindinčias dvasines bei materialines vertybes;

* susieti Palangos kurorto istorijos ir kultūros vertybių apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu.

 

Muziejaus funkcijos:

* įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus, formuoja Muziejaus rinkinius;

* užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą;

* konservuoja ir restauruoja muziejines vertybes, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos;

* klasifikuoja muziejinių vertybių rinkinius;

* eksponuoja įvairiomis formomis paruoštą kraštotyros kolekciją;

* rengia stacionarias, laikinas ir kilnojamas ekspozicijas, parodas, publikuoja tyrimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, rengia Muziejų populiarinančius leidinius;

* dalyvauja bendrose regionų ir valstybinėse muziejinėse programose;

* bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo programas;

* organizuoja su Muziejaus veikla susijusius kultūros renginius (koncertus, minėjimus, susitikimus, pristatymus ir kt.);

* veda apžvalgines, temines ir specializuotas ekskursijas;

* palaiko ryšius su šalies bei kitų valstybių muziejais, archyvais, bibliotekomis, kolekcionieriais, kultūros ir švietimo įstaigomis, žiniasklaida;

* teikia metų veiklos ataskaitą bei darbo planus Savivaldybės tarybai ir Kultūros ministerijai;

* kultūros ministro nustatyta tvarka priima archeologinių kasinėjimų metu rastus radinius;

* teikia metodinę pagalbą privatiems, visuomeniniams muziejams;

* priima ir deponuoja muziejines vertybes;

* organizuoja mokslinius tyrimus, ekspedicijas;

* propaguoja mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;

* organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;

* atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Muziejus:
Ne sezono metu (10.01–04.30)
II–VI 10.00–19.00 val.
Sezono metu (05.01–09.30)
III–VII 10.00–19.00 val.
Administracija:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45 val.

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga