Kvietimas dalyvauti Poezijos konkurse „Haiku Palangai 2023“

Konkurso tema: „Nuo tada iki dabar“  

Konkursas skiriamas pirmojo Palangos vardo paminėjimo 770 metų  sukakčiai. Palanga pirmą kartą paminėta Vokiečių ordino kronikose 1253 m.

Konkurso tikslai:

Kūrybiškai skleisti žinią apie Palangos kraštą.

Puoselėti meninio žodžio suvokimą;

Ugdyti ir skatinti kūrybiškumą.

Konkurso sąlygos:

Konkursui haiku siunčiami iki 2023 m. kovo 10 d.

Konkurse dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Palangos kurorto muziejaus darbuotojų ir jų šeimos narių pateikti haiku gali būti viešinami, bet prizais neapdovanojami.

Vienas autorius gali pateikti nuo 1-5 anksčiau niekur neskelbtus haiku.

Haiku pateikiami be pavadinimo, kartu su užpildyta Dalyvio anketa (pateikiama žemiau)

Pateikiant klasikinės formos haiku, būtina išlaikyti 3 eilučių 5-7-5 skiemenų intervalą. Pateikiant šiuolaikinės formos haiku, būtina išlaikyti 3 eilučių formą.

Autoriai skirstomi į tris amžiaus grupes:

a) Jaunesnis mokyklinis amžius (iki 8 kl.);

b) Vyresnis mokyklinis amžius (9-12 kl., 1-4 gimnazijos klasė);

c) Suaugusiųjų grupė.

Rengėjai turi teisę viešai naudoti pateiktus haiku.

Haiku siųsti el. paštu haiku.konkursas@gmail.com arba atnešti į Palangos kurorto muziejų (Birutės al. 34A) užklijuotame voke, arba siųsti paštu adresu:

Konkursas „Haiku Palangai 2023“

Palangos kurorto muziejus

Birutės al. 34A,

Palanga, LT-00135.

Siunčiant haiku anketoje būtina nurodyti:

autoriaus vardą ir pavardę, amžių, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą. (Viešinama nebus, išskyrus vardą ir pavardę bei gyvenamąjį miestą arba rajoną.)

Trys geriausi kiekvienos grupės haiku apdovanojami. Numatomi papildomi prizai.

Laimėtojų apdovanojimo ceremonija numatoma balandžio 1 d. 14 val. (data gali keistis).

Konkurso taisyklės skelbiamos Palangos kurorto muziejaus facebook.com  paskyroje, svetainėje www.kurortomuziejus.lt,  spaudoje ir kt.

 Vertinimo kriterijai:

Savita, originali temos interpretacija.

Sustabdyto momento, netikėtumo atskleidimas.

Vaizdo ir emocijos dermė.

Vertinimo komisija:

Komisijos pirmininkas – Danielius Milašauskas, filologas, poetas, redaktorius.

Nariai: Livija Grajauskienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, žurnalistė;

Goda Bendoraitienė  –  poetė, anglų kalbos mokytoja.

 

Konkurso rengėjas – Palangos kurorto muziejus.

Kontaktinis asmuo – Palangos kurorto muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkas.

El. paštas – audrone.levickyte@kurortomuziejus.lt, tel. nr.: 8 460 30631.

(Anketoje prašome išbraukti sutinku arba nesutinku.)

Konkurso dalyvio anketa

Konkurso nuostatai

Muziejus:
Ne sezono metu (10.01–04.30)
II–VI 10.00–19.00 val.
Sezono metu (05.01–09.30)
III–VII 10.00–19.00 val.
Administracija:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45 val.

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga