Palanga. Pavilosta: Jūros įkvėpta istorija (PPMIH)

Nr. LLI-173

Palangos kurorto muziejus (Lietuva) bendradarbiaudamas su Pavilostos savivaldybe (Latvija) vykdo projektą „Palanga. Pavilosta: Jūros padiktuota istorija“, kurį finansuoja iš 2014–2020 m. Interreg V-A  Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti programos vietovės lankytojų skaičių, gerinant ir plėtojant kultūrinio ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus.

Projekte numatyta Palangos kurorto ir Pavilostos kraštotyros muziejuose įrengti interaktyvias ekspozicijas, kurių dėka muziejai taps patrauklesni lankytojams, ypatingai jaunajai kartai. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus suorganizuoti du konkursai, skirti Palangos ir Pavilostos gyventojams, sukurta mobili programėlė, išleista Palangos kurorto muziejaus įkūrimo istorija ir pagaminti suvenyrai. Visa informacija bus pateikiama keturiomis kalbomis: lietuvių, latvių, anglų ir rusų. Planuojama apsikeisti mobiliomis ekspozicijomis ir konkursų metu parengtomis parodomis bei jas pristatyti tiek Palangoje, tiek Pavilostoje.

Projektas bus naudingas bendruomenei ir vietiniams gyventojams, kaip krašto istorijos sklaidos priemonė, taip pat informuos apie kaimyninės šalies istoriją. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos yra labai aktualus, nes šias šalis sieja bendra istorija, taip pat jų krantus skalauja Baltijos jūra, kuri padiktavo savo sąlygas vystantis tiek Palangai, tiek Pavilostai.

Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 542 488,15 Eur.

Projekto trukmė: 2017 04 01 – 2018 09 30.

Nuorodos: www.latlit.eu ir www.europa.eu

Projekto pagrindinis partneris – Palangos kurorto muziejus (Lietuva)

Projekto partneris – Pavilostos savivaldybė (Latvija) www.pavilosta.lv

Muziejus:
Ne sezono metu (10.01–04.30)
II–VI 10.00–19.00 val.
Sezono metu (05.01–09.30)
III–VII 10.00–19.00 val.
Administracija:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45 val.

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga