(Ne) funkcionalu

(Ne) funkcionalu tai – kuratorinė meninio stiklo paroda, atskleidžianti stiklo kaip medžiagos būvį tarp funkcionalumo ir „ne”. Paroda pristato kontrastingus kūrėjus, kuriančius Lietuvoje ir Latvijoje bei įgyvendinančius savo idėjas tarptautinėse kūrybinėse erdvėse. Menininkus vienija jungiamasis ryšys: medžiagiškumas – stiklas. Tai – kūrėjai, kuriems būdinga rinktis skirtingas stiklo technologijų realizacijas ir išraiškos reprezentacijas, aktualizuoti reikšmingas temas bei procesus. Menininkų kūrinius gali įtakoti fiziologinės, psichologinės, naratyvinės aplinkos interpretacijos.
Parodos temą pagimdė atviras funkcionalumo ir antifunkcionalumo ribų klausimas, atsiskleidžiantis menininkui fiksuojant ir realizuojant idėją, aiškinantis funkcijos ir medžiagiškumo vertes kūrinyje. Parodoje tarpsta kūryba, kurioje išlieka noras meną pritaikyti aplinkai, taip išlaikyti jo kultūrinę ir socialinę vienybę, pabrėžti praktinę naudą bei funkcinius santykius. Tačiau ne mažiau svarbi yra ir meno kūrinio idėja, kada daiktinė kūrinio forma tampa individualaus suvokimo išraiška, tarsi minčių realizacijos projektas, įtraukiantis žiūrovą individualiai mąstyti. Taigi atsiradęs naratyvas tarp funkcionalizmo ir konceptualizmo menininkų kūrybos plotmėse, parodoje tampa erdvės, pasaulėžiūros, vertybių, nuovokos, kūrybingumo ar laiko tarpų skiriamasis ženklas. Visa tai menininkų kūrybą veikia skirtingai ir kintamai.
Eksponuojamuose kūriniuose menininkai, nepaisydami jokių apribojimų, savitomis išraiškos kalbomis atskleidžia jiems rūpimas ir nagrinėjamas temas. Jų darbai – tarsi asmeninių patirčių refleksijos, medžiagos suvokimo ženklai, nagrinėjami per savąjį asmeninį diskursą ir atskleidžiantys savitas temas, medžiagiškumo ir tarpusavio jungčių problemas, idėjas.

Parodos dalyviai:
Solvita Bruže / Iveta Brence / Vika Šulca / Rūta Lipaitė / Edita Radvilaviciute-Utariene / Dalia Truskaitė / Arūnas Aleksandras Daugėla / Sigita Grabliauskaitė / Julija Pociūtė / Remigijus Kriukas / Indrė Stulgaitė –Kriukienė / Irina Peleckienė / Laura ir Paulius Rainiai / Artūras Rimkevičius / Valda Verikaitė / Audronė Andrulevičienė

Parodos rengėjas:
LDS Kauno skyrius

Parodos Kuratorės:
Audronė Andrulevičienė / Valda Verikaitė

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos

Muziejus:
Ne sezono metu (10.01–04.30)
II–VI 10.00–19.00 val.
Sezono metu (05.01–09.30)
III–VII 10.00–19.00 val.
Administracija:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45 val.

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga