Image Alt

Karjera

Paskelbtas konkursas į vyriausiojo fondų saugotojo pareigas

PASKELBTAS KONKURSAS Į PALANGOS KURORTO MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO FONDŲ SAUGOTOJO PAREIGAS

Valstybės tarnybos departamentas 2022-08-03 interneto svetainėje
https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-fondu-saugotojas-322;815520.html
(skelbimo Nr. 81552)
paskelbė konkursą į
PALANGOS KURORTO MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO FONDŲ SAUGOTOJO PAREIGAS
(pareiginės algos koeficientas 8,5 baziniais dydžiais).

Dokumentai ir informacija dalyvauti konkurse priimami tik per Atrankos modulį 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2022-08-18 imtinai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Telefonas: +37046030617
El. paštas: info@kurortomuziejus.lt

_____________

Atranka į muziejininko pareigas

Palangos kurorto muziejus ieško muziejininko

Muziejininko pareigybės lygis – A2.

 

DARBO POBŪDIS:

 • Organizuoti, koordinuoti ir vykdyti lankytojų aptarnavimą muziejaus ekspozicijoje;
 • Organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokslinę tiriamąją ir švietėjišką veiklą, rinkinių komplektavimą, tyrinėjimą ir sklaidą, ekspozicinį ir parodinį darbą, kultūrinių renginių ir mokslinių konferencijų rengimą, leidybą, mokslines tiriamąsias ekspedicijas ir išvykas;
 • Vykdyti muziejinę veiklą, eksponatų apskaitą, apsaugą ir saugojimą;
 • Organizuoti, koordinuoti ir vykdyti rinkinių skaitmeninimą, skaitmenų ir metaduomenų pateikimą į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS);
 • Organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokslinio archyvo komplektavimą;
 • Bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis ruošti ir įgyvendinti bendras mokslinių tyrimų programas bei edukacines veiklas.

 

DARBO SPECIFIKA:

 • Darbo savaitė – 5 darbo dienos, taikant suminę darbo laiko apskaitą;
 • Muziejininkas dirba pagal kas mėnesį sudaromus darbo grafikus. Muziejininko 8 valandų darbo laikas yra derinamas su muziejaus ekspozicijos darbo laiku. Darbo laikas žiemos sezono metu: antradieniais – šeštadieniais: 10.00 val. – 19.00 val.; vasaros sezono metu: trečiadieniais – sekmadieniais: 10.00 val. – 19.00 val.

 

REIKALAVIMAI:

 • Turėti ne mažesnę nei 1 m. darbo kultūros ir (ar) muziejininkystės srityje patirtį;
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslo sričių su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Mokėti ir laisvai kalbėti anglų kalba (ne žemesniu kaip B2 lygiu). Antros užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų ar kt.) mokėjimas būtų privalumas;
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
 • Būti sąžiningu, iškalbiu, komunikabiliu, gebėti dirbti komandoje.

KĄ SIŪLO MUZIEJUS:

 • Kūrybišką, įdomų darbą draugiškame kolektyve;
 • Laiku mokamą atlyginimą: pareiginė alga – 7,1 BD pastoviosios dalies koeficientas (1285,10 Eur prieš mokesčius);
 • Visas darbo kodekso garantijas: stabilų atlyginimą, kasmetines atostogas, kintamąją dalį už labai gerą darbą ir kt. garantijas;
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes.

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI:

 • Gyvenimo aprašymą;
 • Mokslų baigimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 • Trumpą motyvacinį laišką.

 

Dokumentus siųsti elektroniniu paštu: info@kurortomuziejus.lt iki 2022 m. rugpjūčio 24 d. imtinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Dalyvauti pokalbyje bus pakviesti tik kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys, atrinkti kandidatai.

Detalesnė informacija telefonu: 8 460 30617 arba elektroniniu paštu: info@kurortomuziejus.lt

 

Konfidencialumas garantuojamas.

Muziejus:
Ne sezono metu (10.01–04.30)
II–VI 10.00–19.00 val.
Sezono metu (05.01–09.30)
III–VII 10.00–19.00 val.
Administracija:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45 val.

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga