NAUJIENOS
IN MEMORIAM 2017.10.16

      Jūratis Viktoras Liachovičius

     (1946–2017)

 

Šių metų spalio 15 d. netikėtai ir staiga Amžinybėn iškeliavo Palangos bendruomenei gerai pažįstamas ir visų gerbiamas žmogus, Palangos kurorto muziejaus direktorius Jūratis Viktoras Liachovičius.

Jūratis Viktoras Liachovičius gimė 1946 m. gegužės 8 d. Klaipėdoje. Netrukus tėvai su naujagimiu persikėlė į Palangą, kurioje J. V. Liachovičius praleido visą savo gyvenimą. Palanga jam buvo ne tik namai, bet ir įkvėpimo bei tyrinėjimų šaltinis. Baigdamas istorijos studijas Vilniaus universitete, kuriame studijavo 1967–1975 metais, Palangai skyrė savo baigiamąjį darbą, pavadinimu „Palangos miesto istorija“. 1968–1970 m. Palangos vidurinėje mokykloje dirbo istorijos mokytoju. Nuo 1970 iki 1991 m. dirbo Palangos kelionių ir ekskursijų biure metodinio skyriaus vedėju ir direktoriaus pavaduotoju. 1991–1992 m. – UAB „Rek“ turizmo centro direktorius, 1992–1994 m. - UAB „Kompo“ direktorius, 1994–2003 m. - UAB „Gamanta“ direktorius. Nuo 2003 m. savo veiklą susiejo su Klaipėdos universitetu, kuriame dirbo iki 2014 m. Kasmet koordinuodavo 10–15 didelės apimties archeologines ekspedicijas, buvo 40-ties povandeninio kultūros paveldo tyrimų ekspedicijų vadovas. Puikiai išmanydamas povandeninio kultūros paveldo problematiką, ypatingai daug laiko skyrė povandeninio paveldo objektų paieškai, medžiagos apie juos rinkimui ir sisteminimui. Jo surinkta ir apdorota medžiaga ypač papildė Lietuvos vandenyse nuskendusių ir sudužusių laivų registrą.

Nuo 2014 m. vasario 2 d. J. V. Liachovičius vadovavo Palangos kurorto muziejui.

Netekome dėmesingo, labai atsakingo, drąsaus ir išmintingo žmogaus. Jis buvo muziejaus varomoji jėga ir ašis, apie kurią sukosi visa muziejaus veikla. J. V. Liachovičius kūrė Palangos kurorto muziejų  ir nuoširdžiai siekė, kad Palangos istorija būtų žinoma ir prieinama visiems žmonėms, kad ši įstaiga būtų moderni, gyva, populiari ir atvira. Jo energija ir ryžtas įkvėpė visą muziejaus kolektyvą. Dirbti su šiuo ypatingu žmogumi visiems muziejaus darbuotojams buvo didelė garbė ir laimė. Muziejaus kolektyvas sieks užbaigti visus jo pradėtus darbus bei įgyventi visas svajones.

Visada susirūpinęs, ieškantis, nerimstantis ir kartu labai draugiškas ir energingas  – toks Jūratis Viktoras Liachovičius išliks daugelio palangiškių atmintyje.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą: žmoną Janiną, sūnų Adą, dukras Ingridą ir Juritą. Liūdime kartu su jais.

 

Atsisveikinti su velioniu bus galima spalio 17 d. (antradienį) nuo 15 val., Palangos kurorto muziejuje, viloje „Sofija“. Urna išnešama spalio 18 d. (trečiadienį) 11.30 val.  

 

 

                                                                      Palangos kultūros bendruomenė

 

KURORTO MUZIEJUJE PRISTATYTA BALTŲ VIENYBĖS DIENAI SKIRTA PARODA 2017.09.29

Rugsėjo 23 d. Palangos kurorto muziejuje buvo pristatyta paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“.

Baltiška veikla muziejuje virė nuo pat vidurdienio - dūzgė moksleivių kalbų mokyklėlė „Baltiški žaidimai“. Vaikai šmaikščiai bandė susikalbėti baltiškomis kalbomis, vykdė įvairiausias užduotis ir jas pristatė. Tačiau į užduotis įnikusius vaikus pertraukė ir pasveikino atvykę garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Latvijos Saeimos pirmininkė Inara Mūrniece, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, Jelgavos miesto vicemerė Rita Vectirane, „Aušros“ muziejaus direktorius ir parodos idėjos autorius Raimundas Balza ir kt. Pirmasis sveikinimo žodį tarė muziejaus direktorius Jūratis Viktoras Liachovičius, veikiančia paroda džiaugėsi Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. Svečiai apžiūrėjo parodą, bendravo ir linkėjo sėkmės „Baltiškų žaidimų“ dalyviams. Seimo pirmininkas V. Pranckietis  vaikams linkėjo sėkmės prabildamas latviškai.

Paroda veiks iki spalio 30 d.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ KVIEČA TAPTI KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ EKSPERTAIS 2017.09.29

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius inicijuoja naujo kultūros ir meno projektų ekspertų sąrašo sudarymą ir kviečia teikti kandidatūras tapti kultūros ir meno projektų ekspertais.
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017 m. rugpjūčio 29 d. dieną sprendimu Nr. T2-187 patvirtino naują kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, Kultūros bei meno projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašą ir Kultūros bei meno projektų vertinimo ekspertų darbo reglamentą, kurie iš esmės keičia kultūros ir meno projektų vertinimo teisinį reguliavimą.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius inicijuoja naujo kultūros ir meno projektų ekspertų sąrašo sudarymą ir kviečia teikti kandidatūras tapti kultūros ir meno projektų ekspertais. Ekspertų atranka atliekama viešojo konkurso būdu, vadovaujantis kultūros ir meno sričių įvairovės principu. Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka.
Kviečiame vertinti šias kultūros ir meno sritis: muzika, scenos menai, tarpsritiniai projektai, architektūra, vizualieji menai, leidyba, istorija, etnokultūra, kultūros edukacija, kultūros tyrimai, jūrinė kultūra, kūrybinių industrijų projektai ir kt.
Asmuo, norintis teikti ekspertinio vertinimo paslaugas, Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui paštu arba elektroniniu būdu pateikia:

1. pretendento anketą (1 priedas) (pridedama);

2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. laisvos formos kūrybinės veiklos aprašymą.

Asmuo, pretenduojantis teikti ekspertinio vertinimo paslaugas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą arba tam tikros kultūros ar meno srities išsilavinimą;

2. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;

3. būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Asmuo, pretenduojantis teikti ekspertinio vertinimo paslaugas Savivaldybės administracijai, negali būti Kultūros ir meno tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – KMT) nariu.

Prieš pradėdamas darbą ekspertas pasirašo nustatytos formos nešališkumo deklaraciją konfidencialumo pasižadėjimą ir sutartį su administracijos direktoriumi

 Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Kultūros skyriaus vyr. specialistę Kristiną Skiotytę (846) 39 61 73 arba el. paštu kristina.skiotyte@klaipeda

Nurodytus dokumentus kviečiame siųsti šiais el. p.: kristina.skiotyte@klaipeda.lt; kristina.norvile@klaipeda.lt, arba paštu – Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriui, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.

Pretendentų anketų laukiame iki spalio 9 d.

 Pridedama:

2017 m. liepos 27 d. sprendimas Nr.T2-187 "Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo

Pretendento anketa.    

RUGSĖJO 30 D. SENJORŲ DIENA 2017.09.21

 

Minėdami Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, maloniai kviečiame senjorus rugsėjo 30 d. apsilankyti Palangos kurorto muziejuje nemokamai.

Laukiame Jūsų nuo 10.00 iki 16.30 val.

 

RUGSĖJO 30 D. DOKUMENTINIS FILMAS "KARO LAIVAS PREZIDENTAS SMETONA" 2017.09.15

2017 m. rugsėjo 30 d. kviečiame į Palangos kurorto muziejaus salę, kur bus rodomas režisieriaus Rimo Bružo dokumentinis filmas „Karo laivas „Prezidentas Smetona“. Šių metų vasarą  Klaipėdos universiteto mokslininkai ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų atstovai škuna „Brabander“ plaukė Estijos krantų link vykdyti mokslinės ekspedicijos.

Ekspedicijos vadovas prof. Vl. Žulkus yra minėjęs,­ kad ekspedicijos tikslas buvo identifikuoti „Prezidentą Smetoną“ ir kitus tame rajone karo metais nuskendusius  mažesnius prekybinius tarpukario Lietuvos laivus „Panevėžys“, „Kretinga“ ir „Utena“. Anot jo, šiuo metu 60-80 metrų gylyje gulinčio laivo identifikavimas turi istorinę reikšmę, nes tai yra mūsų pirmas karinis laivas, kūręs Lietuvos karinio laivyno tradicijas. Taip pat vienas iš ekspedicijos tikslų buvo filmo, pasakojančio apie ekspediciją, jos užkulisius, dalyvius, ir jų unikalią kelionę audringa Baltijos jūra sukūrimas.Filmo peržiūroje dalyvaus filmo režisierius Rimas Bružas bei karo istorikas, prof. dr. Valdas Rakutis.

 

 

 

 

 

Renginys nemokamas

Maloniai kviečiame

 

RUGSĖJO 27 D. PASAULINĖ TURIZMO DIENA 2017.09.21

Tarptautinė turizmo organizacija paskelbė rugsėjo 27 dieną Pasauline turizmo diena 1979 m. Generalinės asamblėjos III-ojoje sesijoje. Jos pradininkų laikomas baptistų dvasininkas Tomas Kukas (Thomas Cook). Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Įvairiose šalyse šią dieną rengiami festivaliai, organizuojami turistiniai maršrutai. Turizmas – tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas.

Lankytojams ištarusiems slaptažodį ATKURTAI LIETUVAI 100, įėjimas į muziejų nemokamas.

RUGSĖJO 23 D. BALTŲ VIENYBĖS DIENA 2017.09.13

Palanga rugsėjo 23 d. pakvies skambiai minėti Baltų vienybės dieną. Svečių šios šventės metu, neabejojama, kurortas sulauks išties nemažai – renginiai skirti tiek lietuviams, tiek ir mūsų kaimynams latviams, ir visų jų metu bus akcentuojama baltų vienybė.

Tarpvalstybiniu lygiu

Žinia apie tradicinę, tačiau kasmet vis kitame mieste (paeiliui – Lietuvos ir Latvijos) minimą Baltų vienybės dieną pasklis ir po Europą, kadangi į šventinius renginius palangiškiai pakvietė ir Palangos miestų-partnerių atstovus iš užsienio šalių, o tokių miestų kurortas turi trylika.

Baltų vienybės dieną palangiškiai tradiciškai mini kasmet, tačiau šiemetinė šventė bus išskirtinė – jos metu, be kitų svečių, kurortas sulauks ir oficialių Lietuvos bei Latvijos delegacijų – Seimo pirmininkų, kultūros ministrų, kitų ministerijų atstovų, taip pat – diplomatų.

Šventinė programa parengta taip, kad renginiai telktų įvairaus amžiaus žmones iš Lietuvos ir Latvijos – visi norintys bus kviečiami dalyvauti bendrose veiklose, įvairiose rungtyse, susipažinti su senaisiais baltų amatais, dar kartą atrasti lietuvių bei latvių panašumus.

„Rengdami programą siekėme, kad ji būtų kuo platesnė ir įvairesnė. Tad Baltų vienybės dieną Palangoje įvairiose miesto erdvėse skambės labai įvairi muzika – galima sakyti, mieste bus sukurta išskirtinai šventinė atmosfera. Taip pat vyks labai įvairūs renginiai: Lietuvos ir Latvijos tautodailininkų mugė „Palangos stalas 2017“, tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely 2017“, barbekiu čempionatas, maisto vagonėlių šventė, įvairios varžytuvės ir kiti. Palanga Baltų vienybės dieną linksmai nuteiks kiekvieną“, – sakė vienas iš šventės organizatorių – UAB „Palangos renginiai“ direktorius Paulius Sangavičius.

img   Plačiau
PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE – ŠIAULIŲ „AUŠROS“ IR G. ELIASO JELGAVOS ISTORIJOS IR MENO MUZIEJŲ PARODA, SKIRTA LIETUVOS IR LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBIŲ 100-MEČIAMS 2017.09.06

2017 m. rugsėjo 12 d. Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34 A Palanga) pradedama eksponuoti Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejaus parengta tarptautinė paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“, skirta Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybių 100-mečiams. Rugsėjo 23 d. 11-13 val. parodoje veiks kalbų mokyklėlė „Baltiški žaidimai“, 12 val. – parodos pristatymas.

 Paroda bus eksponuojama iki 2017-10-30.

Artėjantys dviejų kaimyninių šalių – Lietuvos ir Latvijos – Nepriklausomybių 100-mečių jubiliejai, kurie bus minimi 2018 m., paskatino atkreipti dėmesį į išskirtinę švietimo instituciją – Mintaujos (dabar Jelgava, Latvija) gimnaziją, kurioje mokėsi būsimieji Latvijos Respublikos Prezidentai Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, Ministrai Pirmininkai: Mykolas Sleževičius, Vytautas Petrulis, Juozas Tūbelis, Vladas Mironas bei gausus būrys abiejų šalių politikos, ekonomikos, mokslo, kultūros ir meno atstovų, darbu ir kūryba prisidėjusių prie abiejų šalių suklestėjimo.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus Raimundo Balzos ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejaus direktorės Gitos Grasės bendru sutarimu Šiaulių „Aušros“ muziejus inicijavo projektą, kurio tikslas – muziejinėmis priemonėmis – paroda ir knyga – per Mintaujos gimnazijos moksleivių likimus papasakoti Lietuvos ir Latvijos kelią į Nepriklausomybę, perteikti nepriklausomų valstybių istorijos fragmentus.

Parodą parengė, eksponatus atrinko ir tekstus sukūrė Virginija Šiukščienė (parodos koncepcijos autorė ir projekto vadovė), dr. Gintas Putikis (Jelgava), Birutė Lukošiūtė, Gabrielė Jasiūnienė. Paroda parengta lietuvių ir latvių kalbomis, tekstų vertėja ir konsultantė – Šiaulių universiteto docentė dr. Regina Kvašytė. Parodos dizainerė – Zita Šulcienė. Parodoje eksponuojamos eksponatų kopijos iš 29 abiejų šalių atminties institucijų ir 7 privačių archyvų bei kolekcijų.

img   Plačiau
MOKSLINĖ KONFERENCIJA "PALANGOS ŽYDAI. IŠNYKUSI MIESTO BENDRUOMENĖS DALIS" 2017.09.05

Rugsėjo 4 d. muziejaus salėje rinkosi palangiškiai ir miesto svečiai į konferenciją „Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis“. Konferenciją muziejus rengė kartu su KU Baltijos istorijos ir archeologijos institutu, renginio globėja – Izraelio valstybės ambasada Lietuvoje. Į konferenciją atvyko Lietuvos ir Klaipėdos žydų bendruomenių atstovai Geršonas Taicas ir Feliksas Puzemskis. Gausus būrys klausytojų išklausė aštuonis pranešimus, kuriuos skaitė prof. dr. V. Vareikis, dr. M. Rupeikienė, K. Litvinienė, dr. K. Kapenieks, ir kiti. Po konferencijos vyko apibendrinanti diskusija, kurios išvados teigtų, jog Palangos žydų klausimai mažai tyrinėti, yra likę daug aktualių atvirų klausimų. Istorikų laukia nauji darbai, ieškojimai ir tyrinėjimai, bei išvadų ir atsakymų pateikimas visuomenei kitose konferencijose. Visi šios konferencijos pranešimai bus išleisti atskiru leidiniu.

RUGSĖJO 1 IR 2 D. MUZIEJAUS LANKYMAS NEMOKAMAS 2017.08.29

Mokslo ir žinių dienos proga Palangos kurorto muziejaus lankymas mokiniams ir mokytojams – nemokamas

 

Rugsėjo 1 ir 2 dienomis miesto muziejaus durys atviros  pedagogams ir mokiniams.

Muziejuje jų laukia žavi, kerinti ir nuotaikinga paroda „Paplūdimio mada. 150 metų iš Alexandre Vassiliev kolekcijos“!

Aleksandras Vasiljevas – pasaulyje žinomas teatro dailininkas, interjero dizaineris, menotyrininkas ir mados istorikas, televizijos laidos „Mados nuosprendis“ vedėjas. Jo vardo fondas turi sukaupęs daugybę vertingų istorinių kostiumų kolekcijų. 

Ekspozicija  prasideda tikromis prabangiomis karalienės Viktorijos epochos vasaros pasivaikščiojimų suknelėmis bei aksesuarais ir baigiasi nepakartojama  hipiška paplūdimio mada.

 

 

 

 

Maloniai kviečiame apsilankyti

 

PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE - MOKSLINĖ KONFERENCIJA "PALANGOS ŽYDAI. IŠNYKUSI MIESTO BENDRUOMENĖS DALIS"PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE - MOKSLINĖ KONFERENCIJA "PALANGOS ŽYDAI. IŠNYKUSI MIESTO BENDRUOMENĖS DALIS" 2017.08.25
RUGPJŪČIO 4 D. PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE - SUSITIKIMAS SU PROJEKTO "LIETUVOS KARO LAIVAS PREZIDENTAS SMETONA" DALYVIAISRUGPJŪČIO 4 D. PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE - SUSITIKIMAS SU PROJEKTO "LIETUVOS KARO LAIVAS PREZIDENTAS SMETONA" DALYVIAIS 2017.07.28
RUGPJŪČIO 2 D. PASAULIO BALSAI. MUZIKOS FESTIVALYJE "AVE MARIA"RUGPJŪČIO 2 D. PASAULIO BALSAI. MUZIKOS FESTIVALYJE "AVE MARIA" 2017.07.05
KONCERTAS. ESPASIO FLAMENCOKONCERTAS. ESPASIO FLAMENCO 2017.07.03
XXVII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MENININKŲ SEMINARAS "GINTARINĖ SVETAINĖ"XXVII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MENININKŲ SEMINARAS "GINTARINĖ SVETAINĖ" 2017.06.20
PAPLŪDIMIO MADA. 150 METŲ. IŠ ALEXANDRE VASSILIEV KOLEKCIJOSPAPLŪDIMIO MADA. 150 METŲ. IŠ ALEXANDRE VASSILIEV KOLEKCIJOS 2017.05.29
PALANGOS KURORTO ŠVENTĖ "MYLIŲ PALANGĄ"PALANGOS KURORTO ŠVENTĖ "MYLIŲ PALANGĄ" 2017.05.16
MUZIEJŲ NAKTIS. LITERATŪRINIS VAKARASMUZIEJŲ NAKTIS. LITERATŪRINIS VAKARAS 2017.05.15
INFORMACIJA LANKYTOJMASINFORMACIJA LANKYTOJMAS 2017.05.11
MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENAMEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA 2017.05.02

Kontaktai

Palangos kurorto muziejus
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 303156776    

Birutės al. 34 a, LT–00135 Palanga
Tel. 8 460 30576
El. paštas kurortomuziejus@gmail.com

Administracija dirba

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena valanda trumpiau.

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 303156776, Steigėjas Palangos miesto savivaldybė  www.palanga.lt

Palangos kurorto muziejus
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas seo paslaugos optimizavimas